Oddělení alergologie a klinické imunologie

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Úvod

Základní charakteristika

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s alergickými chorobami a poruchami imunity ze spádové oblasti. Navíc poskytuje specializovanou péči i pro širší spádovou oblast (Zlínský kraj, část krajů Vysočina, Pardubice, Moravskoslezský).

Podílí se na výzkumných úkolech, pregraduálním a postgraduálním vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie.

Zdravotnické činnosti

Diagnostika a léčba alergických onemocnění a stavů s podezřením na alergickou etiologii

  • průduškové astma, alergická rýma, kopřivky, angioedémy, atopický ekzém, stavy po anafylaktických reakcích.
  • vyšetření a léčba potravinových, lékových, hmyzích a inhalačních alergií

Vyšetření a léčba stavů s podezřením na poruchu imunity (recidivující a chronické infekce všech systémů organismu)

Specializovaná zdravotní péče v oboru AKI poskytovaná pro pacienty spádové oblasti Olomouc s rozšířením i na okolní spádové oblasti.

  • provádění expozičních testů spotravinami a léky u pacientů spodezřením na příslušnou alergickou intoleranci,
  • specializovaná imunologická laboratorní vyšetření,
  • bronchoprovokační testy snespecifickými podněty (metacholin, fyzická zátěž),
  • zrychlené formy iniciální fáze alergenové imuniterapie ,
  • provádění specializované imunosubstituční a imunomodulační léčby (aplikace i.v. a i.m. imunoglobulínů, indikace a provádění léčby stock a auto-vakcínami), tato diagnostická a léčebná činnost je vesměs vázána na pobyt v denním stacionáři, který je kdispozici vpočtu 2 lůžek při OAKI,
  • konziliární činnost pro ostatní oddělení a kliniky FN, rajónní pracoviště alergologie a klinické imunologie z Olomouckého, ale i ostatních okolních krajů,
  • posudkové a soudně-znalecké činnosti.

Spádová oblast: okres Olomouc 

Superspecializované  diagnostické metody: diagnostické expoziční testy  s léky a potravinami vyžadující  sledování v rámci denního stacionáře.

Superspecializované léčebné postupy: provádění zrychlených forem iniciální fáze  alergenové terapie, které vyžadují péči  a sledování v rámci denního stacionáře a některé imunomodulační postupy, které jsou vázány na nadstandardní služby poskytované imunologickou a mikrobiologickou laboratoří (které jsou ve FN k dispozici na patřičné úrovní) a na mezioborovou spolupráci s některými dalšími obory - např. ORL, chirurgickými obory, dermatologií a dalšími, které jsou ve FN rovněž na velmi dobré úrovni.

Spádová oblast: kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský, Vysočina, Pardubický

Kde nás najdete - Oddělení alergologie a klinické imunologie