Oddělení alergologie a klinické imunologie

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Úvod

Základní charakteristika

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s alergickými chorobami a poruchami imunity ze spádové oblasti. Navíc poskytuje specializovanou péči i pro širší spádovou oblast (Zlínský kraj, část krajů Vysočina, Pardubický, Moravskoslezský).

Podílí se na výzkumných úkolech, pregraduálním a postgraduálním vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie.

Zdravotnické činnosti

Diagnostika a léčba alergických onemocnění a stavů s podezřením na alergickou etiologii

  • průduškové astma, alergická rýma, kopřivky, angioedémy, atopický ekzém, stavy po anafylaktických reakcích.
  • vyšetření a léčba potravinových, lékových, hmyzích a inhalačních alergií

Vyšetření a léčba stavů s podezřením na poruchu imunity (recidivující a chronické infekce všech systémů organismu)

Specializovaná zdravotní péče v oboru AKI poskytovaná pro pacienty spádové oblasti Olomouc s rozšířením i na okolní spádové oblasti. Některé diagnostické a léčebné výkony jsou vázány na pobyt v denním stacionáři.

  • provádění expozičních testů s potravinami a léky u pacientů s podezřením na příslušnou hypersenzitivní reakci
  • specializovaná imunologická laboratorní vyšetření
  • bronchoprovokační testy s nespecifickými podněty (metacholin, fyzická zátěž)
  • zrychlené formy alergenové imunoterapie
  • podávání biologické léčby
  • provádění specializované imunosubstituční a imunomodulační léčby (aplikace i.v. a s.c. imunoglobulinů, indikace a provádění léčby imunomodulačními přípravky).
  • konziliární činnost pro ostatní oddělení a kliniky FN Olomouc, rajónní pracoviště alergologie a klinické imunologie z Olomouckého, ale i ostatních okolních krajů
  • posudkové a soudně-znalecké činnosti.

Spádová oblast: okres Olomouc 

Superspecializované diagnostické metody: diagnostické expoziční testy s léky a potravinami vyžadující sledování v rámci denního stacionáře. 

Superspecializované léčebné postupy: podávání biologické léčby, i.v. imunoglobulinů a provádění zrychlených forem alergenové imunoterapie – tj. postupy, které vyžadují péči a sledování v rámci denního stacionáře. Dále pak některé imunomodulační postupy, které jsou vázány na nadstandardní služby poskytované imunologickou a mikrobiologickou laboratoří FN Olomouc, a na mezioborovou spolupráci s některými dalšími obory – ORL, chirurgickými obory, dermatologií atd.

Spádová oblast: kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský, Vysočina, Pardubický

Kde nás najdete - Oddělení alergologie a klinické imunologie