Oddělení klinické logopedie

Oddělení klinické logopedie

Úvod

Oddělení klinické logopedie poskytuje akutní i následnou péči o pacienty s poruchami komunikace u dospělých na podkladě organického postižení mozku a provádí diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí.

Nad tento základní rámec poskytujeme podpůrnou psychoterapeutickou stimulaci pomocí neverbálních technik a muzikoterapie.

Oddělení klinické logopedie nabízí všechny standardní diagnostické a terapeutické činnosti, jako jsou například:

  • diagnostika a terapie pacientů po CMP, úrazech mozku, mozkových expanzí, zánětlivých onemocnění CNS, mozkových atrofií a intoxikací mozku  i nespecifické poruchy komunikace u neurologických pacientů, včetně poruch polykání
  • diagnostika a terapie  dětí s poruchou hlasu, řeči, sluchu, s rozštěpy, opožděným vývojem řeči,  koktavostí, autismem atd.
  • podpůrné stimulační psychoterapeutické techniky, aplikace orofaciálních technik, autogenního tréninku i dalších relaxačních technik

Naše oddělení úzce spolupracuje s neurologií, neurochirurgií, rehabilitací, foniatrií, onkologií, interními obory, pediatrií, geriatrií i psychiatrií.

Kde nás najdete - Oddělení klinické logopedie