Oddělení léčebné výživy

Oddělení léčebné výživy

Personál a kontakty

Zastupující nutriční terapeut:

Jana Zbořilová
tel.: 588 444 347
e-mail: jana.zborilova@fnol.cz

Nutriční terapeuti:

Monika Havlíčková
tel.: 588 444 346
e-mail: monika.havlickova@fnol.cz

 

Mgr. Markéta Kašparová
tel.: 588 444 342
e-mail: marketa.kapsarova@fnol.cz

 

Mgr. Jana Křivánková
tel.: 588 444 346
e-mail: jana.krivankova@fnol.cz 

 

Mgr. Hana Kučerková, DiS.
tel.: 588 444 346
e-mail: hana.kucerkova@fnol.cz

 

Mgr. Filip Martiník
tel.: 588 444 342
e-mail: filip.martinik@fnol.cz 

 

Mgr. Mirjana Stanojković
tel.: 588 444 346
e-mail: mirjana.stanojokic@fnol.cz 

Nutriční asistenti:

Vladimíra Jarošová
tel.: 588 444 347
e-mail: vladimira.jarosova@fnol.cz 

 

Marcela Jurčagová
tel.: 588 444 347
e-mail: marcela.jurcagova@fnol.cz 

 

Monika Tomanová
tel.: 588 444 347
e-mail: monika.tomanova@fnol.cz

Poradna pro výživu – KTVL
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Budova O1, 3. nadzemní podlaží

tel.: 588 444 536
e-mail: poradna.vyziva@fnol.cz

Poradna pro výživu – II. IK
II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická
Budova Y, 1. nadzemní podlaží (příjem na recepci)

tel.: 588 445 240
e-mail: poradna.vyziva@fnol.cz

Kde nás najdete - Oddělení léčebné výživy