Oddělení rehabilitace

Oddělení rehabilitace

Úvod

Rehabilitaci nabízíme v nadregionálním rozsahu, naši práci a výsledky charakterizují termíny akutní, intenzivní, specifická a komplexní rehabilitace. Poskytujeme intenzivní a ucelenou vícestupňovou akutní rehabilitaci u všech nemocných, u kterých je rehabilitační léčba zásadní a racionální formou celkové zdravotní péče.

Zabýváme se komplexně rehabilitací dospělých i dětí. Prioritně se zaměřujeme na včasnou léčebnou rehabilitaci nemocných v akutním a subakutním stádiu onemocnění. Bezprostředně navazujeme na výsledky intervenční péče v chirurgických oborech, nejvíce v traumatologii, ortopedii, neurochirurgii a cévní chirurgii, a stejně tak v neurologii a vybraných interních oborech. K zásadním prioritám pracoviště patří včasná rehabilitace nemocných po cévní mozkové příhodě. Podobně systematické programy intenzivní ústavní rehabilitace, zaměřené na maximální funkční obnovu, máme i pro další kategorie nemocných. Kromě ústavní rehabilitace využíváme u poruch zdraví, u kterých je rehabilitace účinná, také ověřené způsoby pulsativní a ambulantní rehabilitace (exkluzivní programy intervenční rehabilitace, rehabilitace ruky, včasné rehabilitace TEP kyčelního kloubu, rehabilitace po šlachosvalových transferech).

V rehabilitaci jsme úspěšní, preferujeme proaktivní a systematický charakter týmové rehabilitace v rámci komplexní zdravotní péče ve FNOL.

Cílem našich programů rehabilitace je individuálně maximální funkční obnova, případně kompenzace funkční pohybové ztráty. Využíváme moderní a specifické formy rehabilitace. Přímo navazujeme na úspěchy jiných medicínských oborů, zúročujeme jejich léčebné výsledky.

Spádovou oblastí je celý Olomoucký kraj a přilehlé oblasti krajů Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a kraje Vysočina. Vycházíme samozřejmě vstříc všem nemocným z celé České republiky, u kterých přepokládáme efekt specializované intenzivní rehabilitace.

Kromě zdravotnické činnosti se pracoviště podílí na pregraduální výuce všeobecného a zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a zásadní měrou utváří výuku v bakalářském a magisterském studijním programu fyzioterapie na Fakultě zdravotních věd UP v Olomouci.

Kde nás najdete - Oddělení rehabilitace