Oddělení urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu

Členění kliniky

Ambulantní část - nepřetržitý provoz  - pouze akutní stavy:

 • Všeobecná část:
  • všeobecná ambulance,
  • ambulance LPS,
 • Specializovaná část:
  • interní ambulance,
  • neurologická ambulance,
  • chirurgická ambulance,
  • urologická ambulance,
  • traumatologická ambulance,
 • Intenzivní a resuscitační část - EMERGENCY - 5 lůžek pro intenzivní a resuscitační péči,
 • Resuscitační tým pro areál FN Olomouc,
 • Expektační lůžka (+izolace),
  • 10 standardních lůžek, 1 lůžko izolační box, pobyt na lůžku nemá charakter hospitalizace a je možný maximálně 24 hodin,
 • Intenzivní vnitroústavní převozová služba,
 • Heliport.

Centrum pro krizové řízení FN Olomouc:

 • operační středisko
 • zasedací místnost krizového štábu FN Olomouc
 • dekontaminační jednotka
 • sklad zdravotnického materiálu pro případ hromadného neštěstí

Kde nás najdete - Oddělení urgentního příjmu