Oddělení urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu

Na URGENT! / Fotografie Jindřicha Štreita

Dvěma stům pacientů denně se věnuje tým Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Škála poskytované péče zahrnuje od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života nebo vedení záchranných akcí při hromadných katastrofách a neštěstích. Přesto zdravotníci bývají terčem komentářů frustrovaných pacientů. Stížnosti však vycházejí v drtivé většině případů z neinformovanosti. Fakultní nemocnice Olomouc by to chtěla změnit. Co všechno urgentní medicína obnáší a jak je práce na URGENTu náročná pomáhají přiblížit fotografie oceňovaného fotografa Jindřicha Štreita, které vznikly v roce 2019 při příležitosti Světového dne urgentní medicíny.

Soubor třiceti Štreitových fotografií nazvaný Na URGENT! byl premiérově vystaven od 27. května do 13. června 2019 v obchodní galerii Šantovka. Poté se přestěhoval do budovy monobloku FN Olomouc a viděli jej také návštěvníci olomouckých obchodních center, budovy ministerstva zdravotnictví na Palackého naáměstí v Praze a hosté Evropského kongresu urgentní medicíny (EUSEM), který se konal v říjnu 2019 v Kongresovém centru Praha. O kvalitě Štreitových snímků vypovídá mj, fakt, že jednu z fotografií využila Evropská společnost pro urgentní medicínu (EUSEM) jako titulní snímek kampaně k Emerggency Day na webových stránkách a sociálních sítích. 

 

 

Kde nás najdete - Oddělení urgentního příjmu