Oddělení urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu

Pro pacienty

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc zajišťuje nemocniční neodkladnou péči o nemocné postižené náhlými změnami zdravotního stavu ohrožujícími bezprostředně život. Dále ošetřuje nemocné stižené úrazy a pacienty s akutními onemocněními chirurgickými, interními, neurologickými a urologickými. Spolupracuje při tom se všemi klinikami a odděleními nemocnice. Součástí oddělení je ambulance lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Oddělení má charakter akutního ambulantního pracoviště.

Po ošetření a provedení potřebných vyšetření je pacient standardizovaným postupem hospitalizován, případně propuštěn do domácího ošetření, to vše za využití tzv. expektačních lůžek, na kterých je možný pobyt po dobu maximálně 24 hodin.

Součástí pracoviště je také resuscitační tým pro areál FNOL (mimo lůžková oddělení).

Oddělení disponuje vnitroústavní intenzivní převozovou službou, která je určena pro přepravu pacientů s ohrožením nebo selháním životních funkcí v areálu nemocnice.

V případě mimořádné události či hromadného neštěstí je Oddělení urgentního příjmu komunikačním a řídícím centrem pro řízení krizové situace, zasedá zde krizový štáb fakultní nemocnice. Centra třídění pro příjem velkého počtu raněných jsou umístěna přímo na oddělení či v jeho bezprostřední blízkosti.

Operační středisko Oddělení urgentního příjmu FNOL je v nepřetržitém telefonním kontaktu nejen s ostatními pracovišti ve fakultní nemocnici, ale i s zdravotnickým operačním střediskem a výjezdovými skupinami  (bezdrátově mobilním telefonem a radiofonně) Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. 

Kde nás najdete - Oddělení urgentního příjmu