Sociální oddělení

Sociální oddělení

Úvod

Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc a zdravotně sociální poradenství hospitalizovaným občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých příbuzných. Z důvodů nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, krizové situace, nevhodných životních návyků, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů nejsou schopni zabezpečovat své sociální potřeby.

Konkrétní sociální pomoc je zajišťována v těchto hlavních oblastech:

V péči o seniory:

 • zajištění agentury domácí péče
 • zajištění pečovatelských služeb
 • zajištění umístění v lůžkových zařízeních následné péče
 • informace o možnostech a podání žádosti do domova pro seniory
 • zajištění chráněného bydlení pro seniory, domů s pečovatelskou službou
 • řešení otázek důchodového zabezpečení 

V péči o děti:

 • sociální poradenství a pomoc rodinám v péči o handicapované dítě
 • informace o sociálních dávkách poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte
 • řešení otázek při přiznání otcovství
 • sociální pomoc matkám v nepříznivé sociální situaci
 • poskytnutí ochrany a sociální pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti 

Další pomoc:

 • řešení otázek dalšího pracovního zařazení vzhledem k zdravotnímu stavu
 • pracovně-právní poradenství
 • řešení různých životních událostí spojených se změnou zdravotního stavu

Kde nás najdete - Sociální oddělení