Sociální oddělení

Sociální oddělení

Personál a kontakty

Všechny sociální pracovnice jsou registrované jako zdravotně sociální pracovnice dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Sociální pracovnice: Libuše Janíčková
tel. 588 442 257
  Bc. Ivana Knoppová
tel. 588 442 257
  Judita Půrová
tel. 588 442 257, 588 444 617
 
Mgr. Jana Pytlíčková, DiS.
tel. 588 442 257
  Mgr. Iva Smékalová 
tel. 588 444 617, 588 442 257

Kde nás najdete - Sociální oddělení