Sociální oddělení

Sociální oddělení

Pro pacienty

Sociální oddělení je samostatným pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc, které zajišťuje sociální poradenství a pomoc pacientům hospitalizovaným v tomto zdravotnickém zařízení. Oddělení zabezpečuje a garantuje v celém rozsahu sociální pomoc pacientům při zajištění péče po propuštění v souladu se zákony, předpisy a možnostmi terénních služeb.

Sociální poradenství ve zdravotnictví vychází z principů akceptace individuality každého jedince za současného respektování platné legislativy.

Zdravotně sociální pracovnice zajišťují sociální pomoc a poradenství hospitalizovaným občanům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni sebeobsluhy a zvládnout svoji sociální situaci. Dále pak těm hospitalizovaným, kteří o pomoc požádají, a také občanům vyhledaným při sociální depistáži na jednotlivých odděleních.

Kde nás najdete - Sociální oddělení