Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Pro pacienty

CO TO JE A PROČ BY JEJ MĚL NEMOCNÝ PŘED OPERACÍ PODSTOUPIT?

Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev. Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se v krátké době nemocnému vrací. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u nemocného nehrozí reakce proti cizím červeným krvinkám. Snižuje se i riziko poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy krví přenosnými nemocemi. Toto ani při pečlivém vyšetření cizí krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední řadě autologní odběr prováděný krátce před operací mění hustotu krve, a tím se u nemocného sníží pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

JAK A KDY SE K AUTOLOGNÍMU ODBĚRU OBJEDNAT?

K autologním odběrům se nemocní objednávají na našem oddělení na tel. číslech 588 442 236588 445 808 nebo přímo na Transfuzním oddělení FNOL. K odběrům jsou zváni v týdenních intervalech, poslední odběr by měl být maximálně sedm dní před operací, ve výjimečných případech lze tento interval zkrátit na tři dny. Dva týdny před prvním odběrem je nutno užívat železo, které nemocnému zajistí praktický lékař. Autologní odběry probíhají ve zvláštní místnosti mimo dárcovské odběry, denně v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin na základě objednaného termínu.

JAK PROBÍHÁ AUTOLOGNÍ ODBĚR?

K prvnímu odběru si nemocný musí donést výsledky vyšetření,  které jsou uvedeny na žádance autologního odběru (nemocnému jej vystaví lékař indikující operaci).

Lékař TO zhodnotí doručené výsledky, provede základní vyšetření nemocného a rozhodne o tom, zda je možné odběr provést. Pokud nemocný trpí nějakou závažnou srdeční či jinou chorobou a odběr by pacientovi mohl ublížit, lékař rozhodne o zrušení plánovaných odběrů.

V případě, že lékař rozhodne o autologním odběru, čeká dárce poměrně krátká doba na odběrovém lehátku, celý odběr trvá pouze 5 až 10 minut a odebírá se 405 ml krve. Po odběru je nemocný sestrou odveden do příjemného prostředí jídelny, kde dostane občerstvení a posečká po dobu cca 30 minut, aby si po odběru odpočinul a nebyl vystaven riziku nevolnosti.

Stejně jako dárci ostatních odběrů dostává potvrzení o absolvování odběru pro svého zaměstnavatele a potvrzení parkovacího lístku k osvobození od poplatku za parkování v areálu FNOL.

(odstranění nadbytečného množství červených krvinek)

Existují nemoci, při nichž pacient produkuje nadměrné množství červených krvinek, což má za následek zvýšenou hustotu krve a tím i špatné prokrvení orgánů. Je tedy nutné odstranění nadměrného množství červených krvinek z krve pacienta za účelem zlepšení viskozity (hustoty) krve, případně za účelem odstranění nadbytečného železa.

Erytrocyty jsou odebírány z krve pomocí speciálního přístroje (separátoru) cestou větší povrchové žíly na horní končetině (na předloktí, v loketní jamce). Krev je odsávána do přístroje, v němž jsou červené krvinky zachycovány do speciálního vaku, zbytek krve se poté vrací pacientovi zpět stejnou žilní cestou. Celková doba separace je asi 1 hodinu.

V úvodu onemocnění může docházet k opakování této léčebné procedury každých 7 dnů, později se intervaly prodlužují dle ordinace lékaře.

K léčebné proceduře jsou pacienti objednávání indikujícím lékařem na telefonním čísle 588 445 808.

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení