Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Sponzoři a partneři

Zde jsou uvedeni partneři, kteří nám pomáhají zvýšit kvalitu poskytované péče pro naše dárce i pacienty.

Nemůžete darovat krev, ale rádi byste pomohli Transfuznímu oddělení? Rádi příjmeme Vaší finanční pomoc která bude použita pro zkvalitnění péče na TO.

Číslo účtu: 0800/ 2934392    Konstantní symbol: 308

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

------------------------

Vážení partneři,

patří vám vřelé poděkování, neboť bez vaší vstřícnosti bychom zrealizovali jen nepatrný zlomek akcí, které nám nové dárce přivádí. Rada Evropy jako ideální procentuální část dárců uvádí 4-6% populace, Olomoucký okres čítá 3,4%. I proto zůstává naší snahou nejen uchovat dárce stávající, ale také informovat o významu dárcovství veřejnost natolik, abychom získávali dárce nové, zvláště z řad mladší generace. Zajistíme tak i „omládnutí“ našeho registru.

U našich dárců vidíme konkrétní a aktivní snahu věnovat to, co patří pouze jim, „kousek sebe“ a pomoci tak lidem, jejichž tváře ani neznají. Často si ani neuvědomí, že právě teď darovali někomu zpátky život či zdraví. Někteří chtějí „vrátit“ krev, který byla v minulosti podána jejich blízkým nebo dárcům samotným. Mnohdy jim při položení otázky, proč se k dárcovství rozhodli, slova váznou, ale jejich dar mluví sám za sebe. 

Dárcům je potřeba dát najevo, jak moc si jejich pomoci ceníme. Děkujeme vám, že nám umožňujete svými akcemi a dárky vyjádřit dárcům naši vděčnost.

Děkujeme, s úctou kolektiv zaměstnanců Transfuzního oddělení Olomouc.

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení