Ústav klinické a molekulární patologie

Ústav klinické a molekulární patologie

Pro pacienty

Ústav klinické a molekulární patologie provádí diagnostiku nemocí histologickým vyšetřením tkání a orgánů (biopsií) odebraných pacientům na všech klinikách FNOL, ve Vojenské nemocnici Olomouc i v ambulantních pracovištích spádového regionu, i mimo tento region. Patří sem i rychlá histologická diagnostika během operací ve FNOL. Dále se zde provádí cytologická vyšetření. Pro přesnou bioptickou diagnostiku se využívá velké spektrum speciálních, imunohistochemických i molekulárně patologických i molekulárně genetických metod.

Histologickou a cytologickou diagnózu sděluje pacientovi ošetřující lékař, nikoliv diagnostikující patolog.

Nedílnou součástí ústavu je i provoz autoptický (pitevní), který slouží k zjišťování a ověřování základních onemocnění zemřelých, jejich komplikací a příčiny úmrtí. 

Vydávání výsledků pitev:

Kopie části „Pitevního protokolu" s patologicko-anatomickou diagnózou a s epikrízou (závěrem) jsou do 3 měsíců od pitvy zaslány v listinné podobě na kliniku, kde došlo k úmrtí. Pokud se jedná o pacienta s onkologickou chorobou, je navíc zaslána kopie na onkologický registr ve FNOL.

O tuto kopii může písemně žádat praktický lékař, u něhož byl zemřelý registrován.

Pozůstalí mohou žádat o tuto kopii buď prostřednictvím praktického lékaře zemřelého nebo na klinice, kde pacient zemřel. Ústní informace o výsledku pitvy mohou pozůstalí získat od lékaře provádějícího pitvu.

 

Kde nás najdete - Ústav klinické a molekulární patologie

Orientrační plán areálu FNOL