Ústav mikrobiologie

Ústav mikrobiologie

Úvod

 

Ústav mikrobiologie poskytuje diagnostickou a konzultační činnost v problematice infekčních onemocnění pro Fakultní nemocnici Olomouc a některá další zdravotnická zařízení ve spádové oblasti. Specializovaná diagnostická a konzultační činnost je částečně zajišťována i v rámci širší spádové oblasti.

Ústav se dále podílí na výzkumné činnosti a na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v oboru lékařská mikrobiologie.

Komplexní diagnostická a konzultační činnost je zajišťována v oblastech:

  • Bakteriologie: přímý průkaz bakteriálních agens (mikroskopický, kultivační, detekcí antigenů) včetně posouzení faktorů virulence a citlivosti na antimikrobní přípravky kvalitativně i kvantitativně, dále jejich nepřímý průkaz sérologický, podíl na sledování nozokomiálních nákaz, konzultační činnost.
  • Mykobakteriologie: přímý průkaz mykobakterií (původců tuberkulózy a mykobakterióz) klasickou i urychlenou kultivací, dále molekulárně-biologický průkaz M. tuberculosis komplex, konzultační činnost.
  • Mykologie: přímý průkaz kvasinek a vláknitých hub (mikroskopický, kultivační, detekcí antigenů, molekulárně-biologickými metodami) včetně stanovení jejich citlivosti na antimykotika kvalitativní i kvantitativní metodou, nepřímý průkaz (sérologický) mykotické infekce, konzultační činnost.
  • Virologie: přímý (detekcí antigenů) i nepřímý průkaz virových nákaz, konzultační činnost.
  • Parazitologie: mikroskopický průkaz prvoků a červů, u některých agens i průkaz sérologický, konzultační činnost.
  • Vakcíny: příprava autovakcín a zásobních vakcín k léčbě chronických infekcí, konzultační činnost.
  • Antibiotické středisko: konzultační činnost, schvalování vázaných antibiotik, sledování vývoje rezistence ve FNOL, komunitě, okrajově i veterinární oblasti včetně epidemiologických výstupů, podíl na sledování a ovlivňování nozokomiálních nákaz, poskytování schémat racionální terapie.

Referenční pracoviště 

Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc je referenční mikrobiologické pracoviště pro laboratorní informační systém Envis® společnosti DS Soft Olomouc, spol. s r.o.

Akreditace ČIA

Laboratoře Ústavu mikrobiologie jsou od roku 2013 akreditovány k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice podle ČSN EN ISO 15189.

Přečtěte si

Kde nás najdete - Ústav mikrobiologie