Knihovnicko-informační služby

Knihovnicko-informační služby pro Fakultní nemocnici Olomouc částečně poskytuje Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta, která je primárně určena pro akademické pracovníky UP, zaměstnance UP a studenty UP.

ODKAZ NA WEB KNIHOVNY

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU