Komplexní technologické vybavení v oblasti sterilizace prádla z mikrovlákna ve FN Olomouc

1.9.2010

(reg. č. CZ.1.06/3.2.01/07.06893)

Cílem projektu je minimalizace rizika cesty přenosu mikrobiálních agens při poskytování zdravotní péče prostřednictvím prádla a zacházení s prádlem. Zásadní změna se týká používání bavlněného prádla, kde cílovým stavem je ústup od bavlny za předpokladu používání bezúletového prádla, které splňuje náročné legislativní požadavky. Oblast nozokomiálních infekcí je oblastí, kde infekce vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče. Jedná se o velmi aktuální téma v době, kdy v celosvětovém měřítku se potýkáme s vznikem nozokomiálních multirezistentních bakteriálních kmenů. Naše nemocnice v roce 2009 obhájila akreditaci SAK (Spojené akreditační komise) a jednoznačně podporujeme bezpečnost a kvalitu poskytované péče jako jednu z naších hlavních priorit. I ze závěrečné zprávy akreditačního šetření je patrné, že nemocnice musí do období reakreditace vyřešit stávající problém s používáním bavlněného operačního prádla na operačních sálech. Cílem projektu je změnit používání bavlněného operačního prádla na operační prádlo z mikrovlákna, které splňuje přísná hygienická pravidla.

Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Informace o realizaci projektu:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU