Kongresy

Postgraduální kurzy simulační medicíny

20.5.2017

Simulační medicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc (SIMECE) ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, I. chirurgickou klinikou, Ústavem soudního lékařství a medicínského práva a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádá postg...

XIX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny

26.4.2017

Ústav soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na XIX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny. Tradiční odborná akce se uskuteční ve dnech 26. - 28. dubna 2017 v prostorách Hotelu Dlouh...

V. Hirschův den

12.4.2017

Srdečně Vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se pod názvem V. Hirschův den uskuteční ve dnech 12. - 13. dubna 2017 v prostorách Clarion Co...

Hojení ran v kostce

31.3.2017

Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká společnost pro léčbu rány pořádá druhou společnou konferenci lékařů, lékárníků a nelékařských pracovníků HOJENÍ RAN V KOSTCE.

POCT v nemocnici – zkrocení chaosu

29.3.2017

Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc si vás dovoluje srdečně pozvat na workshop praktických zkušeností s organizací nemocničních POC technologií. Součástí budou také praktické rady a ukázky systémů POC analyzátorů, prezentace firem.

Moravský kazuistický seminář

24.11.2016

Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL si vás dovoluje pozvat na MORAVSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ pro lékaře a zdravotní sestry, konaný dne 24. 11. 2016 v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

Současné trendy v pneumologii a hrudní chirurgii

10.11.2016

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se Spolkem lékařů v Olomouci ČLS JEP si Vás dovolují pozvat

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

5.11.2016

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na postgraduální kurz simulační medicíny: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči.

XX. celostátní konference DNA diagnostiky

3.11.2016

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL a Fakultní nemocnice Olomouc Vás zvou na XX. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

HOSPITAL MANAGEMENT 2

19.10.2016

Rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník konference s názvem HOSPITAL MANAGEMENT, který pořádá Fakultní nemocnice Olomouc. Akce se bude konat pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

62. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů

12.10.2016

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 62. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, který proběhne ve dnech 12.-14. října 2016 v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc.

XV. Pracovní konference lékařů a sester

7.10.2016

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se Spolkem lékařů ČLS JEP pořádá XV. Pracovní konferenci lékařů a sester. Odborná akce proběhne v Clarion Congress Hotel Olomouc v te...

VII. Luklův kardiologický den

4.10.2016

Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Národní telemedicínské centrum ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester vás srdečně zvou na VII. Luklův kardiologický den.

Kardiologická roadshow 2016

15.9.2016

Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovolují pozvat na KARDIOLOGICKOU ROADSHOW I. INTERNÍ KLINIKY - KARDIOLOGICKÉ FN OLOMOUC. Hlavním tématem této odborné akce budou novinky v kardiologii.

Bezpečná aplikace do cévního řečiště 2

13.9.2016

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na II. společnou konferenci lékařů a nelékařských pracovníků s mezinárodní účastí. Odborná akce pod názvem „Bezpečná aplikace do cévního řečiště 2“ proběhne 13. 9. 2016 v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc.

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU