LÉKAŘ/ASISTENT V RÁMCI ABSOLVENTSKĚHO PROGRAMU FNOL A LF UP V OLOMOUCI

7.12.2016

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Absolventského programu vypisují výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

lékař/asistent

 

Požadavky:

-       VŠ vzdělání lékařského směru – absolvent 2017;

-       účast na SVOČ, odborných stážích, zahraničních studijních pobytech výhodou;

-       doložitelná publikační činnost výhodou;

-       zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění;

-       znalost práce s PC;

-       znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

-       možnost dalšího odborného růstu, zařazení do programu profesního vzdělávání mladých lékařů se zaměřením na rozšíření vědomostí v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí;

-       možnost vědeckovýzkumné činnosti;

-       aktivní působení na LF UP;

-       soustavné odborné vzdělávání na akreditovaných pracovištích, perspektiva zařazení se do stálého týmu lékařů špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení;

-       příspěvek na stravování;

-       další zaměstnanecké benefity;

-       konkurenceschopné finanční ohodnocení.

K písemné žádosti je třeba doložit:

-    strukturovaný životopis;

-    motivační dopis s uvedením preferencí oboru (3 priority);

-    potvrzení o váženém průměru známek během celého studia - v době podání žádosti;

-    písemné doporučení ze strany akademického pracovníka z lékařské fakulty, případně    

     doporučení odborníka z praxe;

-    podmínkou přihlášení se do výběrového řízení je trestní bezúhonnost uchazeče.

Doporučená část písemných dokladů: 

-       dokladovaná účast na SVOČ s výsledky (případné hodnocení školitele);

-       dokladovaná účast na stážích, zahraničních studijních pobytech;

-       dokladovaná publikační činnost.

Výše úvazku u FNOL 0,8 u LF UP 0,2. Součástí výběrového řízení je absolvování psychodiagnostického dotazníku. Bližší informace k programu viz. Metodika Absolventského programu FNOL a LF UP 2017/2018.

Písemné přihlášky do výběrového řízení je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Mgr. Vladimíra Odehnalová, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: vladimira.odehnalova@fnol.cz, nejpozději do 31. ledna 2017.

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU