Mezinárodní projekt INNOMED

Zde získáte informace o mezinárodním projektu podporovaném Evropskou unií, na kterém se Fakultní nemocnice Olomouc podílí a který je zaměřený na využívání medicíny založené na důkazu (EBM - Evidence Based Medicine) v praxi.

Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí

Tento projekt je z větší části investičního charakteru a předpokládal na svém počátku pořízení přístrojového vybavení, které umožňuje jak separaci specifických buněčných populací (vysokorychlostní sorter), tak i následnou komplexní genomickou a expresní analýzu (bead microarray), jejímž výstupem bude v primární fázi identifikace a validace parametrů, které přispívají k optimalizaci a racionalizaci terapie astmatu, revmatoidní artritidy, nespecifických střevních zánětů a nádorových onemocnění. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.