Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III.

7.4.2015

(reg. č. CZ.1.06/3.2.01/19.09739)

Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III." je zaměřen na obnovu diagnostických zdravotnických prostředků tak, aby jejich výkonnost umožnila dosahovat standardních parametrů kvality péče, a to v oblasti komplexní onkologické péče při zajištění diagnostiky, léčby a "screeningu" - záchytu včasného stádia onemocnění.

Globálním cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče o nemocné s onkologickými onemocněními ze spádové oblasti čítající více než 1 milión obyvatel. Globální cíl naplňuje cíle IOP a požadavky na standardy technického a přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra daný 19. výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR a koncepcí onkologické péče v ČR.

Fakultní nemocnice Olomouc v rámci projektu obnoví a zmodernizuje zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky a Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a pořídí tak nové zdravotnické přístroje nutné pro zvýšení standardu kvality poskytované péče. Mezi vybrané přístroje, které žadatel hodlá díky projektu IOP obnovit patří PET/CT, magnetická rezonance 1,5T, mamografický přístroj a RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj.

Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Informace o realizaci projektu:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU