Nadace

Nadace HAIMAOM

Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, zlepšení podmínek léčby pacientů, zkvalitnění lékařské a laboratorní techniky.
Komerční banka Olomouc č. účtu 191012660297/0100

Šance

Sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 53839811/0100

Rakovina věc veřejná

Nadace pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 191093910277/0100, var. symbol 3774

Pro srdce Hané

Nadační fond pro podporu prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční.
Česká spořitelna, a.s. Olomouc č. účtu 1804110349/0800

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU