Personál a kontakty

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Vedoucí centra:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,
FESC, FACC, MBA

e-mail: milos.taborsky@fnol.cz


Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

Koordinátorka aktivit NTMC:

Ing. Eva Straková
mobil: 778 492 912
e-mail: eva.strakova@fnol.cz

Organizační tým

Ing. David Kula, MBA

Ing. Eva Straková

Ing. Tereza Přidalová

Ing. Renáta Hvězdová

Mgr. Beata Brošová

Mgr. Sabina Procházková

Ing. Jarmila Neudörflerová

Alena Štýbnarová

Odborníci, lékaři a techničtí pracovníci

Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

MUDr. Jan Přeček

MUDr. Aleš Smékal

MUDr. Marie Lazárová

MUDr. Monika Kamasová

MUDr. Ivona Šimková

Ing. Pavel Bradáč

Mgr. Michal Štýbnar

Dalibor Klimeš, Dis.

Petr Rohánek, Dis.

Leo Rec

kontaktní adresa Národní telemedicínské centrum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU