Nemocnice začíná budovat potrubní poštu o délce 13 km

30.9.2015

Budování sítě potrubní pošty se v těchto dnech rozbíhá ve Fakultní nemocnici Olomouc. Potrubí v celkové délce 13 kilometrů propojí většinu budov v nemocničním areálu. Projekt by měl zjednodušit, zefektivnit a především zrychlit přepravu biologických vzorků k laboratorním vyšetřením. Lékaři a tedy i pacienti tak budou na výsledky testů čekat kratší dobu. Potrubní pošta by v nemocnici měla začít fungovat na přelomu let 2016 a 2017, celkové náklady na její realizaci ve výši 85 milionů korun zaplatí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů.

Areál nemocnice má rozlohu bezmála tři desítky hektarů a jednotlivé kliniky byly historicky budovány jako samostatné pavilony. Součástí areálu jsou rovněž Teoretické ústavy, v nichž sídlí Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a také některá laboratorní pracoviště, která nemocnice i fakulta sdílejí. „Každý den je z klinik přepravováno několik tisíc vzorků biologického materiálu k vyšetření do laboratoří. Máme zavedenou nepřetržitou pochůzkovou službu, takže náš personál pěšky odnáší vzorky k laboratornímu zpracování. Našim cílem je co nejvíce soustředit pozornost personálu na péči o nemocné a omezit úkony, které můžeme automatizovat,“ říká PhDr. Martin Šamaj, MBA, náměstek ředitele pro nelékařské obory.

Budování systému začalo v těchto dnech. Potrubí, které je podle místa uložení kovové, plastové, bude vedeno pod zemí i ve stropních podhledech budov, zásilky bude pohánět stlačený vzduch. Řídícím centrem bude „nádraží“, které začíná vyrůstat na travnaté ploše mezi III. interní klinikou a klinikami onkologie a plicních nemocí. „V tomto prostoru bude bohužel nutné skácet několik vzrostlých stromů, samozřejmě jsme zajistili náhradní výsadbu stromů v těsném sousedství. Pro vedení v zemi využijeme částečně nynější síťové rozvody, někde budeme muset provádět výkopové práce,“ podotýká náměstek.

Ze čtyř pětin bude tímto způsobem přepravován biologický materiál a vzorky, ovšem šíře potrubí je 16 centimetrů, což umožní širší využití k přepravě různých materiálů. „Denně to může být několik tisíc zásilek. Uvažujeme rovněž využití k přepravě léků, dokumentů a drobného zdravotnického materiálu. Vše bude transportováno ve speciálních přepravních pouzdrech, které mají vnitřní délku až čtyřicet centimetrů a jsou opatřena paměťovými čipy, abychom měli kontrolu nad jednotlivými zásilkami. Tím se zvýší i bezpečnost a vyloučí se chyba lidského faktoru,“ dodává Martin Šamaj.

Novinky
rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU