Jakou péči poskytujeme

Neurologická klinika FNOL poskytuje diagnostickou a léčebnou péči nemocným s neurologickou problematikou v široké spádové oblasti nejen Olomouckého kraje. Neurologická klinika zajišťuje ambulantní specializovanou a superspecializovanou činnost v následujících Centrech a specializovaných poradnách:

Klinika dále provádí následující vyšetřovací metody:

Klinika úzce spolupracuje zejména s Neurochirurgickou a Radiologickou klinikou FNOL. Nad rámec Olomouckého regionu zajišťuje klinika superspecializovanou diagnostickou a léčebnou péči v následujících oblastech:

  • léčba pokročilých stádií Parkinsonovy nemoci
  • hluboká mozková stimulace
  • kontinuální infúze preparáty L dopy pomocí duodenální sondy
  • kontinuální aplikace apomorfinu
  • imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní
  • léčba interferony, natalizumabem, klinické testování nových léčiv
  • epileptochirurgické zákroky u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
kontaktní adresa Neurologická klinika
  • 588 443 423 (objednávání pacientů), 585 853 401 (sekretariát)
  • 585 844 201

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU