Jakou péči poskytujeme

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Novorozenecké oddělení zajišťuje komplexní péči o novorozence zdravé i o novorozence s jakýmkoliv patologickým stavem novorozeneckého věku.

 • Je jediným novorozeneckým oddělením tohoto typu v okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník. Nejen pro všechny nemocnice Olomouckého kraje zajišťujeme  funkci novorozeneckého úseku perinatologického centra.
 • Pracoviště zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání v rozsahu daném vznesenými požadavky různých typů vzdělávacích institucí.

ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI

Jednotka intenzivní a resuscitační péče:

 • diagnostika a léčba všech perinatálně vzniklých stavů
 • péče o kriticky nemocného pacienta včetně stavů těžké a extrémní nezralosti od hranice viability plodu na nejvyšší technické i odborné úrovni
 • péče o novorozence vyžadující dlouhodobou konvenční i nekonvenční plicní ventilaci a totální parenterální výživu
 • péče o novorozence s vývojovými vadami slučitelnými se životem a těžkými chronickými onemocněními
 • transport novorozenců v jakémkoliv zdravotním stavu a v kteroukoliv dobu v rámci regionálním i republikovém (vrtulník a vůz RZP ÚZS Olomouc)
 • nepřetržitá telefonická konziliární služba

Jednotka intermediární péče:

 • diagnostika a léčba všech rizikových novorozenců o hmotnosti vyšší než 1 500 g
 • zajištění odpovídající péče od převzetí jakéhokoliv pacienta z JIRNP do propuštění domů
 • sledování dalšího vývoje pacientů po propuštění v ambulanci pro rizikové novorozence a s tím souvisící sledování morbidity
 • péče o novorozence s vývojovými vadami slučitelnými se životem a těžkými chronickými onemocněními
 • kompletní zacvičení matek před propuštěním v péči o rizikového novorozence

 

Jednotka péče o fyziologického novorozence:

 • ošetření novorozence po porodu a následný pobyt na oddělení v systému rooming in
 • včasné zachycení počínajících patologických změn (infekce, vrozené vady) na observačním sále
 • pobyt dětí, které nemohou být u matek (po císařském řezu atd.) na observačním sále
 • zaměření na přirozenou výživu novorozence
 • nepřetržitá telefonická informační služba pro kojící matky po propuštění

 

kontaktní adresa Novorozenecké oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU