Vítejte na stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji sahá až do roku 1896.

Přirozeným centrem nemocnice je moderní komplex, který byl otevřen v roce 2005 a v němž je soustředěná velká část chirurgických oborů, diagnostický komplement, centrální operační sály, pracoviště intenzivní a resuscitační péče. Součástí komplexu je také vysoce specializované pracoviště oddělení urgentního příjmu, které je vstupní branou do nemocnice pro akutní pacienty z širokého regionu střední Moravy.

Zdravotnické zařízení pokračuje v postupné modernizace, a to jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu přístrojového vybavení. V roce 2010 byla otevřena nová budova špičkového diagnostického pracoviště PET/CT (pozitronová emisní tomografie / počítačová tomografie), v roce 2015 pak nová ústavní lékárna. V roce 2018 bude dokončena nová budova II. interní kliniky a geriatrie, která je největší investicí za posledních deset let.

V roce 2009 jsme získali národní akreditaci, která potvrzuje, že našim pacientům poskytujeme špičkovou, kvalitní a především bezpečnou péči. Fakultní nemocnice Olomouc se zařadila mezi akreditovaná zdravotnická zařízení jako čtvrtá fakultní nemocnice v zemi. Každé tři roky procházíme reakreditací, ve které dokazujeme, že na zvyšování kvality poskytované péče pracujeme kontinuálně.

Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je součástí národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center. 

Fakultní nemocnice Olomouc v číslech:

Počet pracovišť: 52
Počet lůžek: 1 212
Počet zaměstnanců: 3 500
Ambulantně ošetřených pacientů za rok: 925 162
Hospitalizovaných pacientů za rok: 53 633
Průměrná ošetřovací doba ve dnech: 5,7
Počet provedených operací za rok: 28 860   (z toho hospital. výkony 22 715)

 

Kontaktní údaje:

Fakultní nemocnice Olomouc ®

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710
IBAN: CZ4407100000000036334811
BIC: CNBACZPP

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

tel.: +420 588 441 111
fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
datová schránka: xa4krm2

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU