Vítejte na stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Její historie je více než stoletá, sahá do roku 1896.

Posláním FNOL je léčit nemocné v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Olomoucká fakultní nemocnice poskytuje celé spektrum péče od základní až po vysoce specializovanou. Zařízení má k dispozici padesát pracovišť, bezmála 1200 lůžek a téměř 3500 zdravotnických i nezdravotnických profesionálů.

V posledních letech byl ve FNOL dokončen projekt modernizace a dostavby. Nové prostory se špičkovým vybavením jsou výsledkem akce, v rámci které byl v roce 2004 vybudován chirurgický monoblok, jenž se stal páteří nemocnice. Moderní komplex výrazným způsobem zvyšuje úroveň diagnostické a léčebné péče v chirurgických oborech, intenzivní medicíně a resuscitační péči o nemocné z celé střední Moravy.

Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je součástí národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center.

 

Fakultní nemocnice Olomouc v číslech:

Počet pracovišť: 52
Počet lůžek: 1 141
Počet zaměstnanců: 3 500
Ambulantně ošetřených pacientů za rok: 838 000
Hospitalizovaných pacientů za rok: 51 000
Průměrná ošetřovací doba ve dnech: 5,7
Počet provedených operací za rok: 16 600

 

Kontaktní údaje:

Fakultní nemocnice Olomouc ®

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710
IBAN: CZ4407100000000036334811
BIC: CNBACZPP

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

tel.: +420 588 441 111
fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
datová schránka: xa4krm2

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU