Odbor hlavní sestry

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Odboru hlavní sestry je koncepční řešení problematiky nelékařské péče s vazbou na lékařskou péči.

Odbor hlavní sestry určuje strategii a koncepci v oblasti nelékařských oborů, v oblasti ošetřovatelské péče dle zákonných norem v platném znění a v souladu s Koncepcí Ošetřovatelské péče ČR, závaznými dokumenty a organizačními normami FNOL. Hodnotí její kvalitu a bezpečnost a zajišťuje její kontinuální zvyšování přes indikátory kvality péče. Vytváří komplexní a koordinační podmínky pro zavádění nových poznatků, forem a metod ošetřovatelské péče do praxe

Procesně a koordinačně vede projekt Edukačních sester, Epidemiologických sester, konzultantek na i. v. vstupy a rány na klinických pracovištích FNOL.

V rámci poskytování komplexní péče o pacienty není opomíjena také duchovní a psychická podpora pacientů. Klinická pastorační péče je zajišťována nemocničními kaplany, je zaměřena na vyhodnocování a řešení existenciální, duchovní a náboženské problematiky, podílí se na zlepšování kvality života pacientů.

Od roku 2014 se Dobrovolnické centrum stalo součástí FN Olomouc, celý program spadá pod Odbor hlavní sestry a je stabilně zakotven v organizační struktuře nemocnice.

Organizačně je pod Odbor hlavní sestry dále začleněno Oddělení léčebné výživy a Sociální oddělení.

Oddělení léčebné výživy zodpovídá za kvalitu poskytované léčebné výživy všem pacientům ve FNOL a zajišťuje edukaci pacientů a rodinných příslušníků prostřednictvím nutriční ambulance. Nutriční terapeuti  úzce spolupracují  s lékaři lůžkových oddělení i ambulancí, všeobecnými sestrami a dalšími pracovníky ze Stravovacího provozu a nemocničním dietologem.

Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc a poradenství pacientům a klientům, kteří ji potřebují. Zajišťuje také následnou péči pacientům a sociálně právní ochranu hospitalizovaných dětí.

V případě zájmu o pracovní pozici v oboru nelékařských zdravotnických povolání prosíme kontaktujte Personální úsek FN Olomouc, Mgr. Michaela Natálie Konečná, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, tel.: 734 180 880 nebo e-mail: michaelanatalie.konecna@fnol.cz.

Pracovní tým a kontakty:

Ing. Andrea Drobiličová

Hlavní sestra:

Ing. Andrea Drobiličová
tel.: 588 445 839
e-mail: andrea.drobilicova@fnol.cz

Vedoucí Oddělení ošetřovatelství Mgr. Adéla Kolková tel.: 588 443 917
e-mail: adela.kolkova@fnol.cz
Vedoucí Oddělení léčebné výživy Mgr. Marie Kohutová, DiS. tel.: 588 444 341, mobil: 724 255 329
e-mail: marie.kohutova@fnol.cz
Vedoucí Sociálního oddělení Mgr. Dana Balutová tel.: 588 443 132
e-mail: dana.balutova@fnol.cz

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU