Jakou péči poskytujeme

Oddělení geriatrie FNOL zajišťuje péči o nemocné vyššího věku (nad 65 let věku), specializuje se na prevenci, diagnostiku, léčbu onemocnění, zhodnocení funkční zdatnosti a soběstačnosti, rehabilitaci. Je jediné toho druhu v Olomouckém kraji a přilehlém regionu, které poskytuje geriatrickou i ústavní péči na úrovni klinického pracoviště. Jsou respektovány zásady specifického geriatrického režimu - individuálně stanovená přiměřená diagnostika a terapie s cílem zlepšení kvality života, léčebná rehabilitace v potřebném rozsahu zaměřená na zlepšení soběstačnosti, individuálně je také řešena zdravotně sociální problematika u seniorů včetně následné péče ambulantní nebo ústavní. Průměrná doba hospitalizace na Oddělení geriatrie je v současnosti 20 dnů.

Geriatrické oddělení primárně přijímá pacienty na základě konziliárního vyšetření ze všech klinik a oddělení FNOL a dále cestou geriatrické ambulance na doporučení praktického nebo odborného lékaře, provádí rehabilitačně doléčovací péči na základě specifického geriatrického léčebného a rehabilitačního režimu zejména u stavů

  • po traumatech
  • po akutních cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních příhodách a schronickou kardiovaskulární a neurologickou problematikou
  • s gastroenterologickou, nefrologickou a endokrinologickou problematikou
  • po ortopedických výkonech
  • po chirurgických výkonech, po kardiochirurgických a neurochirurgických operacích

 

Hospitalizovaní jsou po zlepšení nebo stabilizaci stavu propuštěni domů nebo překládáni k pokračování léčby a rehabilitaci do zdravotnických zařízení, která mají charakter léčebny dlouhodobě nemocných (LDN Paseka, OLÚNG Moravský Beroun, LDN Zábřeh), hospice (Hospic na Sv. Kopečku u Olomouce).

V geriatrické ambulanci jsou provozovány diagnostické a léčebné činnosti v oborech geriatrie a interního lékařství, konziliární vyšetření, specializované poradny - nutriční, geriatrické ošetřovatelství a léčba chronických ran, pro kognitivní poruchy, inkontinenci, účelnou farmakoterapii.

Oddělení zajišťuje výuku obecné a speciální geriatrie, interní propedeutiky a ošetřovatelství u lékařských i nelékařských směrů studia v pregraduální a postgraduální přípravě u studentů v prezenční i kombinované formě studia na LF UP, FZV UP. Na oddělení je zřízeno školní pracoviště sester SZŠ, VOŠ, Dorkas, Caritas. Podílí se na výzkumu geriatrické a ošetřovatelské péče. Oddělení geriatrie FNOL je akreditovaným pracovištěm II. typu pro výuku geriatrie a dlouhodobé péče. 

kontaktní adresa Oddělení geriatrie

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU