Jakou péči poskytujeme

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů (IPCHO) zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám dospělých závažně nemocných nejen po rozsáhlých chirurgických výkonech a po polytraumatech, ale i ostatním. Jednotka má kapacitu 15 plně vybavených JIP lůžek, na kterých je poskytována komplexní intenzivní péče. Svým uspořádáním a technickým vybavením splňuje standardy pro JIP vydané Evropskou společností intenzivní medicíny.

Na IPCHO je ročně hospitalizováno více než 1000 nemocných, u kterých došlo k ohrožení či selhání základních životních funkcí.

Zajišťujeme též léčbu u kritických stavů i nechirurgické povahy vzniklých v průběhu těhotenství či porodu.

Úzce spolupracujeme s dalšímu subjekty FNOL a poskytujeme péči nemocným z celého regionu i mimo něj, pokud diagnostický a léčebný rozsah překračuje možnosti mateřských pracovišť. Nepřetržitou péči o kriticky nemocné zajišťuje plně erudovaný, stabilní tým lékařů, původně multidisciplinárního základního vzdělání (chirurg, anesteziolog), intenzivistů a sester. IPCHO je uzavřenou jednotkou se vstupním filtrem pro personál.

kontaktní adresa Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU