Úvod

34. pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy

29. 5. – 31. 5. 2019

Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc

Záštitu nad konferencí převzali:
Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FN Olomouc
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan LF Univerzity Palackého Olomouc

Organizační výbor:
Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
RNDr. Eva Hlídková
Mgr. Hana Janečková, Ph.D.

Vědecký výbor:
T. Adam (Olomouc)
D. Behúlová (Bratislava)
V. Bzduch (Bratislava)
K. Fabriciová (Bratislava)
L. Fajkusová (Brno)
D. Friedecký (Olomouc)
K. Hálová (Banská Bystrica)
A. Hlavatá (Bratislava)
T. Honzík (Praha)
J. Hyánek (Praha)
P. Ješina (Praha)
S. Kmoch (Praha)
V. Kožich (Praha)
R. Pazdírková (Praha)
K. Pešková (Praha)
D. Procházková (Brno)
J. Šaligová (Košice)
O. Ürge (Bratislava)
J. Zeman (Praha)

Pořadatel: Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické biochemie

kontaktní adresa Oddělení klinické biochemie

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU