Jakou péči poskytujeme

Oddělení léčebné výživy (OLV) je samostatným pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc, které se nachází v areálu nemocnice v budově WD1 v 1. a 2. nadzemním podlaží. Jeho provoz zajišťují registrované nutriční terapeutky s vysokoškolským, vyšším odborným nebo středním vzděláním a nutriční terapeutky se specializovanou způsobilostí v oboru. Oddělení léčebné výživy zabezpečuje a garantuje v plném rozsahu léčebnou výživu pro hospitalizované pacienty všech věkových kategorií. Kvalifikovaný tým nutričních terapeutek se na jednotlivých klinikách zaměřuje na identifikaci rizika podvýživy z důvodu nemoci, realizuje individualizovanou péči o nutričně rizikové pacienty, provádí edukační, poradenskou a odbornou činnost v oblasti léčebné výživy a nutriční péče.

Součástí Oddělení léčebné výživy je Poradna pro výživu, která úzce spolupracuje s dalšími odbornými ambulancemi FN Olomouc. Je určena ambulantním pacientům i zaměstnancům nemocnice. Nachází se v budově O1 na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace v 2. nadzemním podlaží.

Oddělení léčebné výživy je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část odborných modulů v rámci specializačního vzdělávání NCO NZO v oboru Výživa dospělých (příloha č.1) a Výživa dětí (příloha č.2). V rámci pracoviště probíhá pravidelná praktická výuka studentů SZŠ v oboru nutriční asistent. Oddělení léčebné výživy poskytuje rovněž možnost souvislých praxí a odborných stáží studentům v oboru nutriční asistent, nutriční terapeut a nutriční specialista.

kontaktní adresa Oddělení léčebné výživy

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

  • 588 444 341 – vedoucí, 588 444 346 (4 342) – klinická část, 588 444 347 – provozní část, 588 444 536 – poradna pro výživu
  • 588 444 341

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU