Jakou péči poskytujeme

Oddělení urgentního příjmu (URGENT) FN Olomouc je pracovištěm moderně pracujícího poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťuje akutní lůžkovou péči.  URGENT FNOL slouží k optimalizaci přechodu z přednemocniční do nemocniční péče. Toto pracoviště je personálně, materiálně a přístrojově vybaveno pro převzetí pacientů s náhlou změnou zdravotního stavu od výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, posádek zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, ale i samostatně příchozích pacientů. Jsou zde ošetřováni všichni pacienti, kteří vyžadují neodkladnou a akutní péči, a to bez ohledu na tradiční oborové rozdělení medicíny.

Oddělení urgentního příjmu FNOL disponuje úseky:

a)     příjmová recepce + operační středisko

b)     všeobecná část:

  • všeobecná ambulance
  • ambulance LPS

c)     specializovaná část:

  • interní ambulance
  • neurologická ambulance
  • chirurgická ambulance
  • urologická ambulance
  • traumatologická ambulance

d)     intenzivní a resuscitační část - EMERGENCY

e)     resuscitační tým pro areál FNOL

f)      expektační lůžka

g)     intenzivní vnitroústavní převozová služba

h)     heliport

kontaktní adresa Oddělení urgentního příjmu

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU