Jakou péči poskytujeme

Oddělení urgentního příjmu (URGENT) FN Olomouc je pracovištěm moderně pracujícího poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťuje akutní lůžkovou péči.  URGENT FNOL slouží k optimalizaci přechodu z přednemocniční do nemocniční péče. Toto pracoviště je personálně, materiálně a přístrojově vybaveno pro převzetí pacientů s náhlou změnou zdravotního stavu od výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, posádek zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, ale i samostatně příchozích pacientů. Jsou zde ošetřováni všichni pacienti, kteří vyžadují neodkladnou a akutní péči, a to bez ohledu na tradiční oborové rozdělení medicíny.

Oddělení urgentního příjmu FNOL disponuje úseky:

 • příjmová recepce + operační středisko
 • všeobecná část:
   • všeobecná ambulance
   • ambulance LPS
 • specializovaná část:
   • interní ambulance
   • neurologická ambulance
   • chirurgická ambulance
   • urologická ambulance
   • traumatologická ambulance
 • intenzivní a resuscitační část - EMERGENCY
 • resuscitační tým pro areál FNOL
 • expektační lůžka
 • intenzivní vnitroústavní převozová služba
 • heliport

kontaktní adresa Oddělení urgentního příjmu
 • 588 445 855 (sekretariát)
  588 442 653 (informace
  pro příbuzné a blízké)
 • 588 442 651

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU