Personál a kontakty

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
tel.: 588 443 607
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz

MUDr. Jan Špička, Ph.D.

Zástupce přednosty pro lékařskou péči

MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
tel.: 588 443 530, 588 443 539
e-mail: petr.kaminek@fnol.cz

Mgr. Petra Poulíková

Vrchní sestra

Mgr. Petra Poulíková
tel.: 588 443 532
e-mail: petra.poulikova@fnol.cz

Sekretariát kliniky

Bc. Pavlína Vítová
asistentka přednosty pro FNOL
tel.: 588 443 539
e-mail: pavlina.vitova@fnol.cz

Mgr. Silvie Zdražilová
asistentka přednosty pro LF UP
tel.: 588 443 607
e-mail: silvie.zdrazilova@fnol.cz

Zástupce přednosty pro výuku
doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
e-mail: miroslav.pach@fnol.cz

Emeritní přednosta
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
e-mail: rudolf.ditmar@fnol.cz

Koordinační a projektový pracovník Centra pro pacienty
Lenka Řepková
tel.: 588 443 388
e-mail: lenka.repkova@fnol.cz

I.    Tým ENDO

Zaměření: TEP primo, reimplantace, úrazy proximálního femuru, periprotetické zlomeniny, ischemické nekrózy femuru
MUDr. Libor Čech 
MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
MUDr. Jan Špička, Ph.D.
MUDr. Matej Smižanský, Ph.D.
MUDr. Marek Večeřa
MUDr. Karel Radiměřský
MUDr. Martin Hobza                           

II.     Tým ASK

Zaměření: ASK operace, ASK asistované výkony
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
MUDr. Petr Neoral, Ph.D.
MUDr. Radomír Holibka, Ph.D.
MUDr. Martin Obhlídal
MUDr. Maroš Béreš
MUDr. Tomáš Doubek

III.     Tým Ostatní operace

Zaměření: Ortopedie horní končetiny (mimo ASK), ortopedie dolní končetiny (mimo TEP a ASK), dětská ortopedie, ortopedické infekce, nádory pohybového aparátu
MUDr. Aleš Spáčil, Ph.D. (ortopedie horní končetiny)
MUDr. Miroslav Uvízl, Ph.D. (osteotomie kolena, ortopedie nohy)
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D. (dětská ortopedie, ortopedie ruky)
MUDr. Matej Smižanský, Ph.D. (nádory pohybového aparátu, hemofilie, ENDO)
MUDr. Michal Svoboda (ortopedické infekce)
MUDr. Ivana Čechová (ortopedie ruky, sonografie)
MUDr. Miroslava Mrňková (dětská ortopedie, ortopedie ruky)
MUDr. Martina Dygrýnová (ortopedie nohy, ASK)
MUDr. Dana Barnetová (ortopedie nohy + dětská ortopedie)
MUDr. Tomáš Doubek (nádory pohybového aparátu, hemofilie, ENDO)
MUDr. Eva Nieslaniková (ortopedické infekce, ortopedie ruky)
MUDr. Erik Fidler (dětská ortopedie, nádory pohybového aparátu, ortopedie ruky)

Staniční sestra oddělení 29A
Mgr. Marcela Neherová
tel.: 588 443 536
e-mail: marcela.neherova@fnol.cz 

Staniční sestra oddělení 29B
Bc. Kamila Pospíšilová
tel.: 588 443 537
e-mail: kamila.pospisilova@fnol.cz

Staniční sestra oddělení JIP
Bc. Barbora Lisická
tel.: 588 442 212
e-mail: barbora.lisicka@fnol.cz

Úseková sestra operačních sálů
Bc. Svatoslava Studená
tel.: 588 442 213
e-mail: svatoslava.studena@fnol.cz

Ambulantní úsek
Vedoucí sestra ambulantního traktu
Alice Sittová
tel.: 588 442 901
alice.sittova@fnol.cz

Úseková sestra oddělení 29C
Alena Blahová
tel.: 588 445 309
e-mail: alena.blahova@fnol.cz

Dokumentační pracovnice
Bronislava Kalinová
Hana Válalová
Sylva Víšková
Bc. Pavlína Vítová

kontaktní adresa Ortopedická klinika
  • 588 443 581 (objednávání pacientů)
    588 443 539 (sekretariát)
  • 588 444 827 (fax)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU