Jakou péči poskytujeme

Ortopedická klinika poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s nemocemi a vadami pohybového aparátu, včetně selektivní úrazové chirurgie.

Provádíme:

 • diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, přičemž je zajištěna návaznost na laboratorní segment, ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, scintigrafii, pozitronovou emisní tomografii (PET)
 • terapii dětských ortopedických a traumatologických afekcí, včetně řešení poúrazových stavů
 • implantace kloubních náhrad, včetně unikondylárních náhrad, revizních a rekonstrukčních operací
 • komplexní terapii nitrokloubních poranění, včetně mozaikové plastiky kloubních ploch, sutury menisků, artroskopicky asistovaných náhrad předního a zadního zkříženého vazu, artroskopických stabilizací ramenního kloubu, pately apod.
 • léčbu statických vad a deformit dolních končetin
 • terapii pakloubů
 • vybrané operace na ruce a revmatochirurgické výkony
 • léčbu benigních nádorů pohybového aparátu a hrozících/patologických zlomenin s výjimkou oblastí páteře a pánve
 • terapii nespecifických kloubních a kostních infekcí.

Rozsah péče je limitován kapacitními možnostmi kliniky.

Hlavní výzkumné zaměření kliniky 

 • primární a revizní endoprotetika
 • artroskopicky asistované operace/rekonstrukce
 • ortopedie nohy
 • nespecifické infekce pohybového aparátu

 

kontaktní adresa Ortopedická klinika
 • 588 443 581 (objednávání pacientů)
  588 443 539 (sekretariát)
 • 588 444 827 (fax)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU