Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth

1.1.2012

(reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0071) 

Cílem projektu je podpořit vznik Národního telemedicínského centra v Olomouci jakožto vedoucího odborného pracoviště v rámci ČR. Projekt je zaměřen na navazování a posilování spolupráce s tuzemskými a zahraničními odbornými pracovišti a subjekty za účelem získání nových dovedností, výměny zkušeností a celkového rozvoje odborné informační báze v oblasti eHealth. Prostřednictvím aktivit jako jsou workshopy, výměny pracovníků, semináře, konference, přednášky atd. by se mělo dosáhnout větší penetrace problematiky eHealth do klinické praxe, rozšíření znalostí mezi cílové skupiny projektu, nalákání nových studentů, akademických a vědecko-výzkumných pracovníků do oboru, přivedení zahraničních odborníků do ČR, vytvoření sítě trvale spolupracujících subjektů a celkově tak pomoci rozvinout toto lékařsky i ekonomicky potenciální odvětví na úroveň vyspělých evropských států.

Informace o realizaci projektu:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU