Personál a kontakty

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
tel.: 588 444 103
e-mail: radovan.pilka@fnol.cz

doc. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebnou péči:

prim. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
tel.: 588 444 103
e-mail: petr.dzvincuk@fnol.cz

Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.

Vrchní sestra:

Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.
tel.: 588 442 789
e-mail: vladislava.marcianova@fnol.cz

Sekretariát kliniky:

Zuzana Zachari
tel.: 588 444 103
fax: 585 414 975
e-mail: zuzana.zachari@fnol.cz


AMBULANCE KLINIKY

objednávání pacientů - tel.: 588 444 160

objednávání pacientek k předporodní péči -  tel.: 588 444 122 (123) 

Seznam lékařů kliniky

doc. MUDr. Jiří Dostál,Ph.D. jiri.dostal@fnol.cz
MUDr. Veronika Durdová veronika.durdova@fnol.cz
MUDr. Daniel Gágyor daniel.gagyor@fnol.cz
MUDr. Jozef Hambálek jozef.hambalek@fnol.cz
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. lenka.hansmanova@fnol.cz
MUDr. Pavel Hejtmánek pavel.hejtmanek@fnol.cz
MUDr. Kateřina Sobková katerina.sobkova@fnol.cz
MUDr. Eliška Hostinská eliska.hostinska@fnol.cz
MUDr. Petr Hrachovec petr.hrachovec@fnol.cz
MUDr. Karel Huml karel.huml@fnol.cz
MUDr. Veronika Jančeková veronika.jancekova@fnol.cz
MUDr. Ladislav Jabůrek ladislav.jaburek@fnol.cz
MUDr. Veronika Kolářová veronika.kolarova@fnol.cz
MUDr. Libuše Kotršová libuse.kotrsova@fnol.cz
MUDr. Tereza Kratochvílová tereza.kratochvilova@fnol.cz
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. milan.kudela@fnol.cz
MUDr. Eva Látalová eva.latalova@fnol.cz
MUDr. Veronika Lattová (MD) veronika.lattova@fnol.cz
MUDr. Katarína Lehnertová katarina.lehnertova@fnol.cz
prof. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D., MHA marek.lubusky@fnol.cz
MUDr. Martin Maděrka martin.maderka@fnol.cz
MUDr. Michaela Tozzi Maděrková michaela.maderkovatozzi@fnol.cz
MUDr. Ondřej Malchar ondrej.malchar@fnol.cz
MUDr. Radim Marek radim.marek@fnol.cz
MUDr. Zuzana Maškulíková (MD) zuzana.maskulikova@fnol.cz
MUDr. David Neubert, PhD. david.neubert@fnol.cz
prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. ivana.oborna@fnol.cz
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA dana.ondrova@fnol.cz
MUDr. Petra Slunská petra.slunska@fnol.cz
MUDr. Martina Studničková, Ph.D. (MD) martina.studnickova@fnol.cz
MUDr. Martina Študentová martina.studentova@fnol.cz
MUDr. Marie Turková marie.turkova@fnol.cz
MUDr. Jan Vodička jan.vodicka@fnol.cz
MUDr. Věra Zahradníčková vera.zahradnickova@fnol.cz
MUDr. Sabína Buláková sabina.bulakova@fnol.cz
MUDr. Alexandra Šinská alexandra.sinska@fnol.cz
MUDr. Martin Trhlík martin.trhlik@fnol.cz
kontaktní adresa Porodnicko-gynekologická klinika
  • 588 444 160 (ambulance - objednání pacientů), 588 444 103 (sekretariát)
  • 588 414 975

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU