Jakou péči poskytujeme

 • diagnostika a konzervativní léčebná péče dle platné koncepce oboru - vydáno v odborném tisku společností s vědomím MZ ČR
 • diagnostika a léčba gynekologických zánětů
 • diagnostika a léčba náhlých gynekologických příhod
 • diagnostika a léčba benigních procesů
 • diagnostika a léčba maligních procesů (Onkogynekologické centrum)
 • ukončování těhotenství ve II. až III. trimestru (Perinatologické centrum)
 • komplexní porodní péče včetně patologických, rizikových těhotenství, zejména těhotenství diabetiček a těhotenství s růstovou retardací plodu. Porodnické oddělení splňuje požadavky regionálního centra, ve kterém jsou koncentrována riziková těhotenství z celého spádového regionu
 • péče o těhotné s rizikovým průběhem těhotenství
 • IVF program - Centrum asistované reprodukce představuje špičkové pracoviště s kompletním programem asistované reprodukce včetně mikromanipulačních technik
 • komplexní diagnostika a terapie patologií děložního čípku (Centrum onkologické prevence)
 • komplexní diagnostika a terapie močové inkontinence (Urogynekologické centrum)
 • ambulance kliniky poskytuje řadu specializovaných poradenských služeb (patologické těhotenství, poradna pro habituálně potrácející, onkologická poradna, endokrinologická poradna, antikoncepční poradna, poradna gynekologické urologie, psychosomatická poradna)
 • po předchozí individuální konzultaci a zvážení všech rizik je možné absolvovat na PORGYN klinice ambulantní porod

 

Operační péče

 • porodnické operace
 • břišní gynekologické operace od resekcí až po ektomie
 • panhysterektomie (Wertheim - Meigs)
 • vaginální operativa včetně nejsložitějších vaginálních zákroků (Schauta)
 • uretro-vagino-pexe (včetně složitých technik, úprava totálních prolapsů vaginálních pahýlů, TVT, TOT, inzerce síťkových implantátů)
 • plastiky čípku, dělohy i pochvy
 • laparoskopická diagnostika a operativa včetně náročných zákroků III. stupně
 • hysteroskopická diagnostika a operativa včetně obtížných operačních zákroků
 • robotem asistovaná laparoskopie

 

 

kontaktní adresa Porodnicko-gynekologická klinika
 • 588 444 160 (ambulance - objednání pacientů), 588 444 103 (sekretariát)
 • 588 414 975

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU