Poslání

Poskytujeme komplexní péči pacientům z široké oblasti střední Moravy, v mnoha oborech přesahující hranice Olomouckého kraje. V nemocnici pracuje zkušený a vysoce erudovaný personál, naši odborníci jsou ve svých oborech uznávanými kapacitami. Fakultní nemocnice Olomouc má k dispozici špičkové technologie a využívá moderní léčebné metody. Velmi důležitou roli hraje na poli vědy a výzkumu a také v oblasti vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických profesionálů.

Naším posláním je léčit pacienty komplexně a s pomocí nejmodernějších léčebných postupů. Naši zaměstnanci jsou ve svých oborech profesionálové a své zkušenosti zúročují v péči o pacienty. Naše nemocnice pracuje se špičkovou přístrojovou technikou a má velmi dobré léčebné výsledky srovnatelné i v mezinárodním měřítku. Naši specialisté se kromě léčebné péče věnují také vědeckým a výzkumným projektům a přispívají k rozvoji a uplatňování nových medicínských poznatků. Naši lékařští i nelékařští profesionálové se kontinuálně vzdělávají ve svých specializacích. Důležitou součástí naší práce je také zajišťování výuky budoucích zdravotníků, kteří studují na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Naším mottem, které zdůrazňuje priority Fakultní nemocnice Olomouc v péči o pacienty, je:
PROFESIONALITA A LIDSKÝ PŘÍSTUP.

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU