Práva pacientů

Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo: 

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU