Právo na informace

Základní informace o zdravotnickém zařízení podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím najdete zde.

Výroční zprávy:

 

Poskytnuté odpovědi:

 

Zveřejňování smluv s externími dodavateli služeb pro FN Olomouc:

 

Protikorupční program FN Olomouc:

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU