Media

Bc. Egon Havrlant

Tiskový mluvčí:

Bc. Egon Havrlant
tel.: 588 442 489
mobil: 606 607 687
e-mail: egon.havrlant@fnol.cz

Tiskový mluvčí zajišťuje především komunikaci se zástupci médií a veřejností. Prezentuje Fakultní nemocnici Olomouc navenek, poskytuje vyžádané informace, podílí se na vytváření mediálního obrazu. Organizuje tiskové konference a spolupracuje rovněž na organizaci prezentačních akcí FNOL. Podílí se na přípravě webové prezentace Fakultní nemocnice Olomouc a publikování informací pro veřejnost. Spolupracuje na tvorbě nemocničního časopisu a dalších propagačních materiálů FNOL.

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU