Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

1.10.2011

(reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00002)

Cílem projektu je zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí a zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010-2013. Vzdělávací aktivity vzdělávacího programu jsou hrazeny z projektu, nebude tedy požadován žádný účastnický poplatek. Cestovné a diety hrazeny nejsou.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Informace o realizaci projektu:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU