Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

1.10.2011

(reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00002)

Cílem projektu je zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí a zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010-2013. Vzdělávací aktivity vzdělávacího programu jsou hrazeny z projektu, nebude tedy požadován žádný účastnický poplatek. Cestovné a diety hrazeny nejsou.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Přiložené dokumenty:

Projekty financované
z mezinárodních fondů

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU