radiologický fyzik pro oblast radioterapie Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

6.1.2017

Fakultní nemocnice Olomouc

přijme

radiologického fyzika pro oblast radioterapie

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

 

Představení pracoviště:

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany je samostatným oddělením ve Fakultní nemocnici s přímou podřízeností řediteli a náměstkyni pro lékařskou péči (v hierarchii nemocnice se tedy nachází na stejné úrovni jako všechna pracoviště, na kterých jsou naše činnosti prováděny). Pracoviště LFRO FNOL má v oblasti radiologické fyziky v radioterapii dobré jméno a poskytuje specializační vzdělávání radiologickým fyzikům v oblasti radioterapie, ale i nukleární medicíny. Dále spolupracuje s Fakultou zdravotnických věd UP (výuka radiologických asistentů) a s Lékařskou fakultou UP (výuka budoucích lékařů). Dohled v oblasti radiační ochrany je prováděn taktéž prostřednictvím zaměstnanců LFRO. 

Požadavky:

-       VŠ vzdělání – akreditovaný zdravotnický magisterský studijní obor Radiologická fyzika (případně student posledního ročníku téhož oboru),

-       zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,

-       znalost práce s PC, základy Matlab, základy programování výhodou,

-       znalost anglického jazyka,

-       schopnost týmové práce.

Pracovní činnosti:

        V rámci nabízeného úvazku bude radiologický fyzik provádět činnosti v oblasti radioterapie dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. (o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků). Stávající vybavení Onkologické kliniky umožňuje radiologickým fyziků využívat následující technologie a provádět následující postupy:

-       VMAT, stereotaktické ozařování, systémy pro kontrolu dechu během ozařování,

-       plánovací systémy Monaco (založen na Monte Carlo výpočtech) a XiO (využívající superpozičního algoritmu),

-       na pracovišti je prováděna in-vivo dozimetrie,

-       zavádění moderních technologických postupů, plánování brachyterapie, vytváření ozařovacích plánů, optimalizace parametrů lineárních urychlovačů, konfigurace plánovacích systémů a nastavování jejich parametrů. 

Nabízíme:

-       konkurenceschopné finanční ohodnocení,

-       výše úvazku 1,0 (radiologický fyzik – vhodné i pro absolventy),

-       5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkové dovolené, 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,

-       podpora dalšího vzdělávání formou účasti na konferencích a školeních v radiologické fyzice,

-       příspěvek na stravování,

-       možnost vedení diplomové práce a rychlé zařazení do specializačního vzdělávání přímo ve FNOL Olomouc,

-       práci v mladém týmu (průměr 39 let, medián 36 let, směrodatná odchylka 9 let), skládajícím se z 5 klinických radiologických fyziků, 1 radiologického technika, 1 radiologického asistenta, 3 biomedicínských inženýrů,

-       práce v nadstandardně vybaveném zdravotnickém zařízení (2x LU, 3x CT, 2x MRI, 2x SPECT/CT, 1x PET/CT, množství moderních RTG systémů),

-       nástup do pracovního poměru možný ihned nebo dle dohody.

 K písemné žádosti je třeba doložit:

-       profesní životopis,

-       fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,

-       fotokopii výpisu z rejstříku trestů.

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU