Stavba kliniky uzavřela průjezd areálem nad teoretickými ústavy

1.2.2017

Stavba nové společné budovy II. interní kliniky a Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc uzavřela od dnešního dne průjezd areálem zdravotnického zařízení nad Teoretickými ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také některé chodníky pro pěší. Objízdná trasa je od obou vstupních bran do nemocnice vyznačena, obchůzkovou trasu najdete na přiloženém plánku.

Novostavba, do které by v příštím roce měla být přesunuta II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická a také Oddělení geriatrie FN Olomouc, vyroste v prostoru mezi budovami lůžkových částí chirurgických oborů „D2“, alergologií „F“ a současnou II. interní klinikou „G“.

Ode dneška začínají přípravné práce a přibližně týden na to pak vlastní stavební práce. Zahájením stavby dochází k omezení dopravní obslužnosti v areálu nemocnice, kdy je zcela uzavřena komunikace nad Teoretickými ústavy LF UP v Olomouci. Věříme, že naši pacienti i zaměstnanci tato omezení pochopí a že je budou respektovat. Místo uzávření komunikace i objízdné trasy jsou zakresleny v přiloženém plánku.

Plán objízdné trasy v areálu FN Olomouc
Plán náhradní trasy pro pěší v areálu FN Olomouc

Plán objízdné trasy v areálu FN Olomouc
Plán objízdné trasy v areálu FN Olomouc

Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc. Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc. Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc. Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc. Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc. Vizualizace novostavby druhé interní kliniky a oddělení geriatrie FN Olomouc.
Novinky
rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU