Informátor TO

Seznam akreditovaných metod

Informátor TO 01_2014 

Informace ke změně názvů a zkratek transfuzních přípravků

Informátor TO 02_2014

Laboratoře transfuzního oddělení - klinická část, seznam aktuálních metod

Informátor 1_2015

Objednání výroby trombocytů k přežívaní

Informátor 2_2015

Prodloužení odezvy testů slučitelnostiu

Informátor 3_2015

Změna vyšetření infekčních markerů

Informátor 4_2015

Nové verze žádanek

Informátor 5_2015

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU