Proč se stát dárcem

Proč potřebujeme dárce krve a jejích složek (plazma, krevní destičky)

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a je založeno na principu solidarity. Dárce tak mnohdy svým darem vstupuje do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený život. Aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Bezpečnost transfuze začíná právě u dárce. Preferujeme bezplatné dárcovství krve. Pokud dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod zatajovat údaje o svém zdravotním stavu nebo rizikovém způsobu života. Ohrožení příjemce transfuze se tak výrazně snižuje.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit.

1. Krve je nejvíce třeba například při:

  • velkých úrazech
  • řadě operací (zejména u kardiochirurgických, ortopedických, transplantací apod.)
  • závažných dlouhotrvajících nemocích (nádorové onemocnění krve a léčba ostatních nádorů, nemoci vyžadující léčbu umělou ledvinou, ...)

 

2. Léky vyrobené z plazmy jsou nezbytně nutné pro:

  • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
  • léčbu poruch obranyschopnosti
  • léčbu popálenin

S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců.

Staňte se proto i Vy dárci krve! Váš dar může zachránit život! Možná dnes nebo zítra bude právě Vaší krve potřeba.  Nikdo z nás neví, zda tuto darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo dokonce i on sám.

Stáhněte si letáček pro potenciální dárce krve.

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU