Typy odběrů

Darování krve - běžný odběr

Při tomto typu odběru je dárci odebráno 470 ml krve do soupravy odběrových vaků. Tyto vaky se stočí ve speciální centrifuze, tím dojde k oddělení plazmy od červených krvinek. Pomocí automatických lisů jsou pak jednotlivé části krve převedeny do dalších, pro ně určených vaků za pomoci uzavřeného systému hadiček. Účelem toho je, aby nemocný dostal jen tu složku, kterou vzhledem ke svému stavu a onemocnění potřebuje. Červené krvinky lze uchovat 42 dní, plazmu je možno skladovat při dodržení teploty až tři roky.

K tomuto typu odběru se mohou dostavovat muži maximálně pětkrát ročně, ženy pak max. čtyřikrát ročně, nejkratší možný interval mezi odběry je 8 týdnů.

PŘÍSTROJOVÉ ODBĚRY:

Darování plazmy (plazmaferéza) a krevních destiček (trombocytaferéza)

 

V některých případech potřebujeme zvát dárce i na samostatný odběr plazmy či krevních destiček, jedná se o tzv. přístrojové odběry. Při nich je dárci na nejmodernějších přístrojích odebrána určitá složka krve, např. plazma nebo krevní destičky, a zbylé složky krve se vracejí zpět dárci. Do přístroje se vkládá speciální odběrová souprava, určená na jedno použití. Tento odběr  znamená pro dárce zase jenom jeden vpich do žíly. Přístroj odebere malé množství krve, která je v jednorázovém setu zpracována - rozdělena na jednotlivé složky. Potřebná složka je sebrána do vaku, ostatní jsou vráceny dárci. Celý odběr trvá cca 60 minut, dárce si přitom může číst nebo poslouchat hudbu. Při jednom odběru se odebírá 650 - 830 ml plazmy.

Na odběr plazmy se dárci hlásí na určitý den a hodinu. Minimální interval mezi dvěma odběry je 14 dní, po běžném odběru plné krve se lze přihlásit na plazmu za měsíc.

Podobně probíhají i odběry krevních destiček, na které jsou však dárci zváni akutně, protože tento transfuzní přípravek má expiraci pouze 5 dní. Při jednom odběru lze dárci odebrat podle počtu trombocytů v jeho krevním obraze 1-3 transfuzní jednotky krevních destiček. Celý odběr trvá 60 - 120 min., podle počtu odebíraných jednotek.

K těmto typům odběrů se mohou dostavovat muži i ženy v intervalu dvou týdnů, minimální váha dárce musí být 55 kg. Roční limit odebrané plazmy od jednoho dárce nesmí přesáhnout 25 l.

Darování izolovaných červených krvinek - erytrocytaferéza

Někdy je zapotřebí odebírat dárci jen červené krvinky. Stává se to v případech, že nemocný, pro kterého je krev určena, má určité protilátky proti červeným krvinkám a je pro něho nutno vybrat krev, s níž by protilátky nereagovaly. Erytrocytaferézu provádíme i v případě, když dojde k náhlé potřebě určité krevní skupiny.

Postup je podobný jako u ostatních přístrojových odběrů - viz. výše. Do sběrného vaku jsou dárci odebírány pouze červené krvinky. Tento odběr trvá cca 50 min. a dárci je při něm odebráno množství červených krvinek odpovídající dvěma transfuzním jednotkám. Odklad po tomto typu odběru je tedy dvojnásobný než po běžném odběru. Jde o šest měsíců a dárci je podán k měsíčnímu užívání preparát železa.

K těmto typům odběrů jsou objednáváni pouze muži s váhou vyšší než 70 kg a tento typ odběru mohou absolvovat pouze dvakrát ročně.

 

 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU