Autologní odběr

CO JE AUTOLOGNÍ ODBĚR A PROČ BY JEJ MĚL NEMOCNÝ PŘED OPERACÍ PODSTOUPIT?

Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev. Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se v krátké době nemocnému vrací. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u nemocného nehrozí reakce proti cizím červeným krvinkám. Snižuje se i riziko poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy krví přenosnými nemocemi. Toto ani při pečlivém vyšetření cizí krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední řadě autologní odběr prováděný krátce před operací mění hustotu krve, a tím se u nemocného sníží pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

JAK A KDY SE K AUTOLOGNÍMU ODBĚRU OBJEDNAT?

K autologním odběrům se nemocní objednávají na našem oddělení na tel. číslech 588 442 236, 588 445 808 nebo přímo na Transfuzním oddělení FNOL. K odběrům jsou zváni v týdenních intervalech, poslední odběr by měl být maximálně sedm dní před operací, ve výjimečných případech lze tento interval zkrátit na tři dny. Dva týdny před prvním odběrem je nutno užívat železo, které nemocnému zajistí praktický lékař. Autologní odběry probíhají ve zvláštní místnosti mimo dárcovské odběry, denně v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin na základě objednaného termínu.

JAK PROBÍHÁ AUTOLOGNÍ ODBĚR?

K prvnímu odběru si nemocný musí donést výsledky vyšetření,  které jsou uvedeny na žádance autologního odběru (nemocnému jej vystaví lékař indikující operaci).

Lékař TO zhodnotí doručené výsledky, provede základní vyšetření nemocného a rozhodne o tom, zda je možné odběr provést. Pokud nemocný trpí nějakou závažnou srdeční či jinou chorobou a odběr by pacientovi mohl ublížit, lékař rozhodne o zrušení plánovaných odběrů.

V případě, že lékař rozhodne o autologním odběru, čeká dárce poměrně krátká doba na odběrovém lehátku, celý odběr trvá pouze 5 až 10 minut a odebírá se 405 ml krve. Po odběru je nemocný sestrou odveden do příjemného prostředí jídelny, kde dostane občerstvení a posečká po dobu cca 30 minut, aby si po odběru odpočinul a nebyl vystaven riziku nevolnosti.

Stejně jako dárci ostatních odběrů dostává potvrzení o absolvování odběru pro svého zaměstnavatele a potvrzení parkovacího lístku k osvobození od poplatku za parkování v areálu FNOL.

 

 

 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU