Vhodný dárce

Kdo se může stát dárcem krve leták 

 • je osobou s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo osobou členského státu na území

    EU mající zdravotní  pojištění platné v ČR

 • je ve věku 18 - 60 let, s minimální váhou u žen52 kga 52 kg u mužů
 • netrpí vážnější alergií
 • neprodělal závažné infekční onemocnění jater (kromě žloutenky typu A, E)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin
 • netrpí onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním
 • neprodělal TBC
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc
 • neměl v posledním roce tyfus, paratyfus
 • netrpí revmatickým onemocněním
 • neléčí se pro krevní onemocnění (chudokrevnost, poruchy srážlivosti, ...)
 • neléčí se pro  nádorové onemocnění
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleroza)
 • neměl transplantaci rohovky, bubínku, tvrdé pleny mozkové či štěpu zvířecího původu
 • neměl výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci nebo její varianty ( vCJD) v pokrevním   

    příbuzenstvu

 • netrpí vředovou nemocí žaludku, onemocněním žlučníku nebo slinivky
 • nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani,

    homosexuální   pohlavní styky)

 • není alkoholik
 • neprodělal pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s HIV/AIDS

    pozitivní osobou

 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s osobou

    mající žloutenku typu B nebo C

 • nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech v posledních 6 měsících
 • nepobýval v letech 1980 - 1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců

 

 

Dárci krve by se měli vyvarovat rizik výskytu nemoci přenosné krví kterou trvale nebo dočasně zvyšuje například:

¯ rizikové sexuální chování

pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS (12 měsíců)

střídání náhodných sexuálních partnerů (6 měsíců)

pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže) (12 měsíců)

pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce) (trvale)

pohlavní styk s osobou provozující prostituci (12 měsíců)

pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy (12 měsíců)

¯ úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)

        (6 měsíců)

¯ výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině (trvale)

¯ pobyt ve Velké Británii a Francii (déle než 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní

      Creutzfeldt-Jakobovy nemoci), podání transfúze ve Velké Británii po roce 1980 (trvale)

¯ tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. provedené mimo zdravotnické zařízení

      (6 měsíců)

¯ potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem (6 měsíců)

¯ endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest) (6 měsíců)

¯ transfuze (podání transfuzního přípravku) (6 měsíců, v případě podání v zahraničí před rokem 1996 trvalé vyřazení)

¯ léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon) (trvale)

¯ operace (6 měsíců)

¯ transplantace s použitím štěpu zvířecího původu (trvale)

¯ transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu (6 měsíců, trvale při transplantaci tvrdé pleny

        mozkové,bubínku a rohovky)

¯ pobyt v nápravném zařízení (vězení) (6 měsíců)

¯ léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu (trvale)

¯ toxikomanie (trvale), alkoholismus (12 měsíců po léčbě s prokazatelnou abstinencí)

¯ užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

(trvale)

 

 

 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU